Juletræstænding

Posted Posted in Ikke-kategoriseret

Selv om der fortsat er god tid til jul, kan vi allerede nu meddele, at den efterhånden traditionelle juletræstænding finder sted lørdag den 30. november kl. 16.00 ved indkørslen til Anemonevej. Efterfølgende byder Grundejerforeningen på gløgg og æbleskiver i Laden.

Arbejdsdag

Posted Posted in Ikke-kategoriseret

Vi holder vores halvårlige arbejdsdag lørdag den 12. oktober 2019. Vi mødes i Laden kl. 09.00 og fordeler dagens opgaver. Der vil være rengøring, træbeskæring, asfaltarbejder og maleropgaver. Vi ser, hvor langt vi når på dagen. Jo flere vi er – jo mere når vi. Dagen afsluttes Kl. 13, hvor Grundejerforeningen er vært ved en […]

Høstfest

Posted Posted in Ikke-kategoriseret

Vi holder vores traditionelle høstfest lørdag den 31. august 2019 i Laden. Alle medbringer selv den mad, de ønsker at spise. Vi tænder op i grillen kl. 18, så dem der har lyst til grillmad, har mulighed for det. Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser. Efter spisningen hygger vi os i hinandens […]

Kontingent – 2019

Posted Posted in Ikke-kategoriseret

Kære grundejer i Bredfjed Grundejerforening Nu nærmer vi os tiden, hvor der skal betales kontingent for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020. Medlemskontingent er uforandret kr. 900,00 som skal indbetales til konto nr. 2510-6895478103 med angivelse af adressen på sommerhusgrunden i meddelelsesfeltet – f.eks. ”Ankerholm 6” senest den 31. august 2019. Betaler du […]

Indkaldelse til generalforsamling i Bredfjed Grundejerforening

Posted Posted in Ikke-kategoriseret

Indkaldelse til generalforsamling i Bredfjed Grundejerforening I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 29. JUNI 2019 KLOKKEN 13.00 I LADEN Generalforsamlingen har følgende dagsorden: Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Bestyrelsens beretning Godkendelse af regnskab – regnskabet medsendes indkaldelsen og lægges på grundejerforeningens hjemmeside. Se regnskab her  Godkendelse af budget. Bestyrelsen […]

NYT FRA GRUNDEJERFORENINGEN

Posted Posted in Ikke-kategoriseret

Blå Flag I år hejser vi det Blå Flag Lørdag den 1. juni kl. 12.30 ved servicebygningen ved parkeringspladsen (BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT I FORHOLD TIL FORÅRSBREVET). Der vil blive taler af formanden for Friluftsrådet John Knudsen og næstformanden for Handicaprådet Gert Mortensen. Efter talerne bliver flaget hejst, og Grundejerforeningen serverer pølser, øl og vand. Sankt […]

Forårsbrev – Marts 2019

Posted Posted in Ikke-kategoriseret

Kære grundejere, Vi er nu nået til marts, og foråret er ved at indfinde sig. I modsætning til sidste år er vi hidtil i år forskånet for sne og kraftig frost. Selvom det har regnet meget med rekordnedbør for marts, har vi været forskånet for de store mængder overfladevand, vi oplevede sidste år. Som sædvanligt […]

Juletræstændingen

Posted Posted in Ikke-kategoriseret

NYT FRA GRUNDEJERFORENINGEN I anledning af at julen nærmer sig, tænder grundejerforeningen juletræet Lørdag den 1. december kl. 16.00 ved indkørslen til Anemonevej. Efter juletræstændingen serverer grundejerforeningen Gløgg og æbleskiver i Laden.

Fælles Arbejdsdag

Posted Posted in Ikke-kategoriseret

Lørdag den 13. oktober har vi fælles arbejdsdag, mød op ved “LADEN” kl. 09:00 hvor vi starter med en lille en til halsen og fordeler opgaverne. Vi slutter dagen af med en bid brød. Opgaverne kan f. eks. være opretning af fliser på gangsti v/ toilet tage bænke op fra stranden og sikkert mange andre […]