Generalforsamling

Generalforsamling Juni 2019
Dagsorden, Regnskab, Referat Generalforsamling 2019

Generalforsamling Juni 2018
Dagsorden,   Regnskab, Referat Generalforsamling 2018

Generalforsamling  juni 2017

Referat, af Generalforsamling 24 juni 2017 –

Generalforsamling   juni 2016

referat-af-generalforsamling-2016 – 


Generalforsamling 27.juni 2015 

Dagsorden Beretning Regnskab Referat  Kontingent og emailopfordring

Generalforsamling 28.juni 2014

Dagsorden Beretning Regnskab

Generalforsamling 29.juni 2013

Dagsorden Beretning Regnskab

Generalforsamling 30.juni 2012

Dagsorden Beretning 1 Beretning 2 Beretning 3 Regnskab

Generalforsamling 25. juni 2011:
Referat og regnskab