Kontingent

Medlemskontingent er gældende for 01/04 til 31/3-xx

Medlemskontingent er 900 kr. som fastsættes på generelforsamling, som indbetales på

Konto Nr. 2510-6895478103 Senest d. 31/08 hvert år.

Emnefelt: Adressen på din grund

F.eks. Ankerholms 6

alhoa tub anime diaper pornBetaler du for udlandet, skal du huske at pålægge kr. 50

Som Grundejerforeningen bliver trukket i gebyr.

 

Har vi din mail adresse?

 

Det koster grundejerforeningen masser af ressourcer alhoa tub anime diaper porn samt en del porto. Hvilket vi gerne vil bort fra.

Send din mail adresse til Jens til Info@bredfjed.dk og du vil fremadrettet modtage din post på email.

Husk at melde ny ejer og adresse, post nr. & by samt telefon nummer hvis du sælger.