Kontingent

Medlemskontingent er gældende for 01/04 til 31/3-xx

Medlemskontingent er 900 kr. som fastsættes på generelforsamling, som indbetales på

Konto Nr. 2510-6895478103 Senest d. 31/08 hvert år.

Emnefelt: Adressen på din grund

F.eks. Ankerholms 6

Betaler du for udlandet, skal du huske at pålægge kr. 50

Som Grundejerforeningen bliver trukket i gebyr.

 

Har vi din mail adresse?

 

Det koster grundejerforeningen masser af ressourcer samt en del porto. Hvilket vi gerne vil bort fra.

Send din mail adresse til Jens til Info@bredfjed.dk og du vil fremadrettet modtage din post på email.

Husk at melde ny ejer og adresse, post nr. & by samt telefon nummer hvis du sælger.