Ikke-kategoriseret

Indkaldelse til generalforsamling i Bredfjed Grundejerforening

Indkaldelse til generalforsamling i Bredfjed Grundejerforening

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING

LØRDAG DEN 29. JUNI 2019 KLOKKEN 13.00 I LADEN

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab – regnskabet medsendes indkaldelsen og lægges på grundejerforeningens hjemmeside. Se regnskab her 
  4. Godkendelse af budget.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 900 kr. pr. grundareal.

  1. Indkomne forslag.

Fra Bent Hermann er modtaget følgende forslag:

Jeg ønsker herved at foreslå, at der ved generalforsamlingens afslutning oplæses de beslutninger, som er blevet vedtaget, således at der bagefter ikke hersker tvivl om, hvad der blev besluttet på generalforsamlingen.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år.

På valg er:

Anders Ploug, villig til genvalg.

Lars Westerholt, ønsker ikke genvalg.
I stedet foreslår bestyrelsen, at Pia Nielsen, Bassinvej 4, vælges til bestyrelsen.

  1. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Frederiksen og Lone Hammer Korsvig.

  1. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Skovlund og Lars Jensen

  1.  

Bestyrelsen håber på en god spørgelyst, god debat og positiv stemning.

Jens Ahm
formand