Ikke-kategoriseret

Kontingent – 2019

Kære grundejer i Bredfjed Grundejerforening

Nu nærmer vi os tiden, hvor der skal betales kontingent for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020.
Medlemskontingent er uforandret kr. 900,00 som skal indbetales til konto nr. 2510-6895478103 med angivelse af adressen på sommerhusgrunden i meddelelsesfeltet – f.eks. ”Ankerholm 6” senest den 31. august 2019.
Betaler du fra udlandet skal kontingentet tillægges kr. 50,00 som foreningen bliver trukket ved indbetalinger fra udlandet.
Se eventuelt nærmere på grundejerforeningens hjemmeside http://bredfjed.dk/ hvor det også er muligt at læse referat fra generalforsamlingen samt det godkendte regnskab.
Skulle I modtage denne mail, selv om at I siden sidste kontingentindbetaling har solgt Jeres grund, så skyldes det, at Foreningen ikke er bekendt med, at I har solgt Jeres grund. I bedes så have ulejlighed med at videresende denne mail til ny ejer samt sørge for, at Foreningen bliver gjort bekendt med ny ejer.
Foreningen foretager ikke refusion af kontingent for de enkelte ejerperioder. Kontingent skal altså indbetales for hele kontingentperioden, det vil sige 1/4 2019 til 31/3 2020 med kr. 900. Eventuel refusion foretages mellem ejerne selv for de enkelte ejerperioder.
Det bemærkes, at det udtrædende medlem ikke er frigjort for sine forpligtelser før den nye ejer skriftligt har tiltrådt sit medlemskab af Foreningen, jfr. Foreningens vedtægter, som også kan ses på Foreningens hjemmeside.
Kontakt til foreningen kan ske til bredgrund@hotmail.com.
I ønskes alle en god sommer.

Bredfjed Grundejerforening
På vegne af Bredfjed Grundejerforening
Pia Nielsen
Kasserer
61279402