Ikke-kategoriseret

NYT FRA GRUNDEJERFORENINGEN

Blå Flag

I år hejser vi det Blå Flag

Lørdag den 1. juni kl. 12.30 ved servicebygningen ved parkeringspladsen (BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT I FORHOLD TIL FORÅRSBREVET).

Der vil blive taler af formanden for Friluftsrådet John Knudsen og næstformanden for Handicaprådet Gert Mortensen.

Efter talerne bliver flaget hejst, og Grundejerforeningen serverer pølser, øl og vand.

Sankt Hans Aften

Sankt Hans Aften, søndag den 23. juni, indbyder Grundejerforeningen til en hyggelig Sankt Hans Aften. Vi tænder op i grillen ved Laden kl. 18.00 (husk at medbringe egen mad). Øl, vand og vin kan købes.

Kl. 20.30 bliver bålet tændt, og vi synger Midsommervisen. Herefter byder vi velkommen til vores båltaler, der i år er Vibeke Grave, byrådsmedlem i Lolland Kommune.

Grundejerforeningen ønsker alle en rigtig god sommer.