Kalender

Frist for forslag til generalforsamlingen
  28.05.2022
Blåt flag
  04.06.2022
Sankt Hans Aften
  23.06.2022
Generalforsamling
  25.06.2022
Høstfest
  03.09.2022