Grundejerforening Generalforsamling
Tidspunkt
28.08.2021 kl. 13.00 - 28.08.2021 kl. 16.00
Sted
Beskrivelse

Indkaldelse og dagsorden m.m. offentliggøres på hjemmesiden i henhold til vedtægterne 2 - 4 uger før generalforsamlingen.

Vær opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen i skriftligt begrundet form.

Bestyrelsen håber på en god og saglig debat på generalforsamlingen.

Bredfjed Grundejerforening v/formand Jens Ahm