Frist for forslag til generalforsamlingen
Tidspunkt
28.05.2022 kl. 00.00 - 28.05.2022 kl. 23.45
Sted
Beskrivelse

Idag er sidste frist for forslag til generalforsamlingen den 25. juni 2021, jfr. vedtægternes pkt. 4, sålydende:

Stk. 4
Forslag til behandling under punkt 5 skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen i skriftlig og begrundet form.
 

Bredfjed Grundejerforening v/formand Jens Ahm