BREDFJED GRUNDEJERFORENING
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, maj 2020

 

Kære grundejere,
Vi er fortsat plaget af den verdensomspændende Corona virus. Selvom store dele af samfundet nu er ved at lukke op, er der fortsat restriktioner på, hvor mange personer der må være samlet ad gangen. Fra den 8. juni er det forventningen, at den nuværende grænse på maksimalt 10 personer hæves til mellem 30 og 50 personer. Der er dog ikke kommet retningslinier på, hvordan disse overordnede retningslinier konkret udmøntes.

Bestyrelsen har derfor fundet det nødvendigt at udskyde den ordinære generalforsamling fra oprindeligt lørdag den 27. juni til et tidspunkt omkring 1. september. Det er en beklagelig situation, men da vi ikke kan garantere, at vi kan huse det antal personer, der glædeligvis plejer at deltage i generalforsamlingen, finder bestyrelsen det mest rigtigt at udskyde generalforsamlingen til et tidspunkt, hvor alle trygt kan deltage. Når vi ved mere fra myndighederne om nye retningslinier for størrelsen af forsamlinger, vil der naturligvis blive udsendt meddelelse om en konkret dato for afholdelsen af generalforsamlingen. Fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen bliver forlænget, så forslag skal være indsendt senest fire uger før den dato, der bliver udmeldt.

Sankt Hans aften arrangementet bliver ændret således, at der ikke vil være fællesspisning i Laden, men alene afbrænding af bål, hvor folk kan stå med passende stor afstand. Bålet tændes kl. 20.30, og vi forventer fortsat at have båltaler, ligesom vi også forventer at kunne synge midsommervisen.

Ovennævnte ændringer vil også fremgå af grundejerforeningens hjemmeside, som nu er kommet i en ny og bedre version. Det skulle også gerne betyde, at de problemer, der hidtil har været med hjemmesiden, nu er et overstået kapitel.

Bestyrelsen ønsker fortsat alle en rigtig god sommer i vores dejlige Bredfjed, hvor vi forhåbentlig også snart får vores normale hverdag tilbage ovenpå på corona pandemien.

 

Med venlig hilsen

Jens Ahm

Formand
Bredfjed Grundejerforening