BREDFJED GRUNDEJERFORENING
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, december 2020

Mindeord

Fredag den 4. december 2020 indløb det triste budskab, at Rødbys tidligere borgmester og nuværende kommunalbestyrelsesmedlem i Lolland Kommune Gert Mortensen var afgået ved døden efter kort tids sygdom. Gert Mortensen blev 73 år gammel.

Gert Mortensen boede på Bredfjedvej, og var en markant beboer i Bredfjed. Grundejerforeningen har nydt godt af Gerts mange berøringsflader og netværk, hvor han som kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Handicaprådet, Friluftsrådet og andre organisationer. Gert var altid parat med indlæg, når vi havde brug for det – eksempelvis ved indvielsen af badebroen ved Bredfjed Strand, og de årlige markeringer ved hejsning af Blå Flag. Gert har også ofte været benyttet som en kompetent dirigent ved vore generalforsamlinger.

Utallige gange har Gert bidraget med gode og konstruktive input til bestyrelsens arbejde om eksempelvis dræn-og planforhold i Bredfjed, hvor vi har nydt godt af hans medlemskab af Teknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, hvor han også ad flere omgange har varetaget formandsposten i udvalget.

For os i grundejerforeningens bestyrelse kom hans død meget uventet og overraskende, og han vil blive stærkt savnet i Bredfjed og som en god sparringspartner for bestyrelsen.

Vore tanker i denne triste stund går til hans hustru Jette og hans søn Nicolai.

ÆRET VÆRET GERT MORTENSENS MINDE.


Jens Ahm
Formand
Bredfjed Grundejerforening