Når du er blevet medlem og har betalt kontingentet første gang, så sørger systemet automatisk for følgende:
  1. Mail sendes årligt 10 dage før kontingent træk som reminder om kommende betaling
  2. Mail sendes når det årlige kontingent er blevet betalt
  3. Mail sendes, såfremt du har fået nyt dankort og det gamle ikke er gyldigt mere. Såfremt der er skiftet kort, så skal det fornyes på din bruger for at kommende kontingent kan blive betalt automatisk. Det sker ved at gå ind på vores hjemmeside - www.bredfjed.dk og logge på din bruger. Vælg herefter 'Mine tilmeldinger' og du kan ændre dankort oplysningerne
Såfremt ovenstående vejledning giver problemer er du velkommen til at kontakte vores kasserer - se kontaktoplysninger her på hjemmesiden.