Bredfjed har fået hjertestarter
 
Kan findes ved toiletbygningen ved stranden 
 
 
1. Ved hjertestop alamer 112
2. Tænd hjertestarteren og følg instruktionerne
3. Fortsæt til professionel hjælp når frem