Bestyrelsesformand
Jens Ahm
Præsentation
Jens Ahm
Bassinvej 2 
Mail: Bredgrund@hotmail.com
Mobil:2966 8477
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Jimmy Christiansen
Præsentation
Jimmy Christiansen
Bassinvej 6 
Mobil: 2226 5012 
Ansvarlig for badebro og arbejdsdage 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Pia Nielsen
Præsentation
Pia Nielsen
Bassinvej 4 
Mail: bredfjed.kasserer@gmail.com
Mobil: 6127 9402 
Jeg købte, sammen med min søster, i 2018 sommerhus beliggende Bassinvej 4, men er kommet på Bredfjed siden området i 60erne blev udstykket til sommerhusområde.
Se hele beskrivelsen
Sekretær
Anders Ploug
Præsentation
Anders Ploug
Myggefjed 26
Sekretær i bestyrelsen.  
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Henrik Andreasen
Præsentation
Henrik Andreasen
Bredfjedvej 13 
Se hele beskrivelsen
Ingelise Møller
Præsentation
Ingelise Møller
Bellisvej 2 
Ansvarlig for hjertestarter. 
Se hele beskrivelsen
Jørgen Elholm
Præsentation
Jørgen Elholm
Kanalvej 9 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsessuppleanter
Lone Hammer Korsvig
Præsentation
Lone Hammer Korsvig
Hybenvænget 16 
Se hele beskrivelsen
Bent Carl Frederiksen
Præsentation
Bent Frederiksen
Bassinvej 5 
Se hele beskrivelsen
Eksterne
Annika Holmbøge Frederiksen
Præsentation
Annika Holmbøge Frederiksen
Kanalvej 10
Mobil: 2835 3922
Mail: anh70@hotmail.com
Ladefoged 
Se hele beskrivelsen
Lars Frederiksen
Præsentation
Lars Frederiksen
Kanalvej 10
Drænkonsulent 
Se hele beskrivelsen