Bestyrelsesformand
Jens Ahm
Præsentation
Jens Ahm
Bassinvej 2 
Mail: Bredgrund@hotmail.com
Mobil:2966 8477
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Jimmy Christiansen
Præsentation
Jimmy Christiansen
Bassinvej 6 
Mobil: 2226 5012 
Ansvarlig for badebro og arbejdsdage 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Pia Nielsen
Præsentation
Pia Nielsen
Bassinvej 4 
Mail: bredfjed.kasserer@gmail.com
Mobil: 6127 9402 
Jeg købte, sammen med min søster, i 2018 sommerhus beliggende Bassinvej 4, men er kommet på Bredfjed siden området i 60erne blev udstykket til sommerhusområde.
Se hele beskrivelsen
Sekretær
Anders Ploug
Præsentation
Anders Ploug
Myggefjed 26
Sekretær i bestyrelsen.  
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Lone Hammer Korsvig
Præsentation
Lone Hammer Korsvig
Hybenvænget 16 
Se hele beskrivelsen
Henrik Andreasen
Præsentation
Henrik Andreasen
Bredfjedvej 13 
Se hele beskrivelsen
Lars Frederiksen
Præsentation
Lars Frederiksen
Kanalvej 10
Drænkonsulent 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsessuppleanter
Henrik Rosenberg Knudsen
Præsentation

Henrik Rosenberg Knudsen

Kanalvej 5

Se hele beskrivelsen
Bent Carl Frederiksen
Præsentation
Bent Frederiksen
Bassinvej 5 
Se hele beskrivelsen
Eksterne
Annika Holmbøge Frederiksen
Præsentation
Annika Holmbøge Frederiksen
Kanalvej 10
Mobil: 2835 3922
Mail: anh70@hotmail.com
Ladefoged 
Se hele beskrivelsen