Til alle grundejere i Bredfjed,

Nu nærmer Sankt Hans Aften sig som bekendt, og grundejerforeningen arrangerer hyggeligt samvær med efterfølgende Sankt Hans bål m.v. Der er heldigvis nu tegn på, at Corona situationen er kommet så meget under kontrol, at vores arrangement kan gennemføres som planlagt.

Det betyder også, at vi skal have samlet kvas sammen til bålet. Der åbnes nu op for, at afskåret haveaffald og andre brændbare småstykker kan placeres på bålpladsen mellem parkeringspladsen og diget.

DER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER PLACERES IMPRÆGNERET ELLER MALET TRÆ OG ANDET IKKE MILJØRIGTIGT TRÆ.

Sørg så vidt muligt for at placere træet ordentligt på bålet og på en sådan måde, at kviste og grene ikke blæser væk.

Efter at vi fik etableret legepladsen fik vi en masse overskudsjord, der placeret på den anden side af læbæltet mellem Laden og engstykket mod vest. Alle grundejere er velkommen til at tage jorden til beplantningsformål m.v.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Bredfjed Grundejerforening