BREDFJED GRUNDEJERFORENING
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, marts 2021


AFLYSNING AF FÆLLES ARBEJDSDAG LØRDAG DEN 27. MARTS

Kære grundejere,
Vi er jo desværre fortsat plaget af den verdensomspændende Corona virus, hvor der stadig er forsamlingsforbud ud over fem personer. Det betyder, at vi desværre er nødt til at aflyse den planlagte fælles arbejdsdag lørdag den 27 marts.

Bestyrelsen håber, vi vil være i stand til at holde de arrangementer, vi har planlagt efter påske, hvor myndighederne er forsigtig optimistiske med hensyn til mulig åbning af samfundet på udvalgte områder. Det er fortsat en beklagelig og irriterende situation, vi og det øvrige samfund står i. Når vi ved mere fra myndighederne om nye retningslinier for blandt andet størrelsen af forsamlinger, vil der naturligvis blive udsendt meddelelse om muligheden for afholdelsen af vore arrangementer.

Denne meddelelse vil også fremgå af grundejerforeningens hjemmeside.


Med venlig hilsen

Jens Ahm
Formand
Bredfjed Grundejerforening