BREDFJED GRUNDEJERFORENING
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, juni 2020

 

Kære grundejere,
Vi er nu heldigvis kommet langt i genåbningen af Danmark som følge af corona situationen. Det betyder, at vi nu kan fastsætte datoen for generalforsamlingen, der oprindelig skulle være holdt lørdag den 27. juni 2020. Datoen bliver i stedet lørdag den 5. september kl. 11 i Laden. Bemærk det ændrede mødetidspunkt, der skyldes, at der senere samme dag holdes høstfest.

Generalforsamlingen
Som nævnt holdes generalforsamlingen lørdag den 5. september kl. 11.00 i Laden. På trods af det ændrede tidspunkt for afholdelsen håber vi på stort fremmøde og en god og saglig debat.
Dagsordenen bliver i overensstemmelse med vedtægterne for Bredfjed Grundejerforening. Der skal gøres opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal stiles til formanden og være grundejerforeningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen – det vil sige senest lørdag den 8. august 2020. Efter denne dato bliver selve indkaldelsen til generalforsamlingen med offentliggørelse af forslag m.v. udsendt til medlemmerne og lagt på grundejerforeningens hjemmeside.

Høstfest
Lørdag den 5. september holdes høstfest i grundejerforeningen. Grillen bliver tændt kl. 18, og man medbringer selv det mad, man ønsker at spise. Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser.
Efter den store succes sidste år får vi også i år levende musik til høstfesten. Gruppen ”Whatewer 60 musik” kommer kl. 20 og underholder frem til ca. kl. 22.
Vi håber på en rigtig hyggelig aften.


Med venlig hilsen

Jens Ahm

Formand
Bredfjed Grundejerforening