Indkaldelse til generalforsamling i Bredfjed Grundejerforening


I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING

LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER 2020 KLOKKEN 11.00 I LADEN

Generalforsamlingen skulle have været holdt lørdag den 27. juni, men måtte udskydes grundet corona situationen.

Se indkaldelse, beretning, regnskab og budget i punktet generalforsamlinger under fanen "om os"