Indkaldelse til generalforsamling i Bredfjed Grundejerforening


I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til


GENERALFORSAMLING


LØRDAG DEN 24. juni 2023 kl. 10.00 I LADEN

Se indkaldelse, beretning, regnskab og budget i punktet generalforsamlinger under fanen "om os"