Indkaldelse til generalforsamling i Bredfjed Grundejerforening

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær

                                     GENERALFORSAMLING

LØRDAG DEN 22. JUNI 2024 KLOKKEN 10.00 I LADEN

Se indkaldelse, beretning, regnskab og budget i punktet generalforsamlinger under fanen "om os"