BREDFJED GRUNDEJERFORENING
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, december 2021

Glædelig jul og godt nytår

Grundejerforeningen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi havde håbet på, at den værste del af Covid 19 var et overstået kapitel. Sådan skulle det imidlertid ikke gå, da landet nu er ramt af en ny variant, der tilsyneladende er væsentlig mere smitsom end de hidtidige varianter med yderligere restriktioner til følge. Vi må se, hvad vej udviklingen går, og så tage vores forbehold ud fra det. Der er heldigvis et stykke tid til vores aktiviteter i 2022 skal løbe af stabelen, så lad os endnu engang håbe, at tingene bliver mere normaliserede i løbet af foråret.

Et emne, der har været drøftet, de seneste måneder, er spørgsmålet om etablering af en ny vejforbindelse fra Rødbyhavn forbi Bredfjed til Kramnitze. Spørgsmålet er blevet aktuelt, da Lolland Kommune står foran revision af Kommuneplanen. Formålet med revisionen er blandt andet udvikling af turismen langs Sydlollands kyst med øgede overnatningsmuligheder til følge, så man kan honorere det forventede behov for yderligere overnatningskapacitet, når den faste Femern forbindelse åbner. En sådan udvikling kræver bedre vejkapacitet i området. Lolland Kommune holdt et borgermøde i november, hvor blandt andet revisionen af Kommuneplanen var på dagsordenen. Det var et godt og spændende borgermøde med mange informationer. Det blev her slået fast, at der intet er besluttet om linieføring etc., og selve vejprojektet ser ud til, at have lange udsigter. En ting er dog sikkert: Vejen kommer ikke til at gå langs diget, så vi får ikke ødelagt vores dejlige sommerhusområde. Bestyrelsen følger med i udviklingen, og har i høringsperioden indsendt et høringssvar, hvori vi betoner vigtigheden i, at Bredfjed bevares som et rekreativt fristed, hvor fred og ro er i højsædet.

Et andet vigtigt emne i 2022 bliver afklaringen af den kommende affaldsordning som følge af nye miljøbestemmelser. Bestyrelsen har over for Lolland Kommune og REFA opfordret til, at vi fortsat får afhentet vores husholdningsaffald ved adressen. Alternativt skal der etableres op til formentlig 10 miljøstationer, hvortil man så skal transportere sit affald. Det er en dårlig løsning for Bredfjed, hvor blandt andet afstandene til miljøstationerne kan blive et problem. Vi er blevet lovet, at der ikke etableres nye ordninger uden at det sker i samarbejde med beboerne og grundejerforeningen – så det ser vi frem til.

Bestyrelsen siger tak for et godt samvær i det forgangne år, og ønsker medlemmerne en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Pas godt på jer selv og hinanden, så vi fortsat kan gå et trygt år i møde.

Vi ses i Bredfjed i 2022 og til grundejerforeningens arrangementer.

Mange jule- og nytårshilsener

Jens Ahm
Formand
Bredfjed Grundejerforening