BREDFJED GRUNDEJERFORENING
 
www.bredfjed.dk – bredgrund@hotmail.com

Bredfjed, juli 2023

Tang på stranden

Grundejerforeningen har fået en del henvendelser om ubehagelig lugt fra den megen tang, der den sidste uges tid er skyllet op på stranden.

Da vi er midt i højsæsonen, har bestyrelsen helt ekstraordinært undersøgt forskellige muligheder for her og nu at komme problemet til livs. Vi har blandt andet talt med Femern forbindelsen, Lolland Kommune og Digelaget om de kunne bidrage med en løsning på problemet. Det har desværre ikke umiddelbart været muligt. Bestyrelsen har imidlertid, som lovet på generalforsamlingen, efterfølgende skrevet til Femern forbindelsen, og gjort opmærksom på, at placering af materiale på havbunden ud for Lalandia i forbindelse med etablering af lagunen til den nye strand kan virke som en barriere langs stranden, hvorved der er risiko for, at blandt andet tang ophobes her. Femern forbindelsen anfører selv i deres VVM redegørelse, forud for byggeriet af Femern forbindelsen, at stranden ved Bredfjed kan blive påvirket negativt under anlægsfasen. Vi har derfor bedt Femern forbindelsen om at indgå i en dialog, så vi i fællesskab kan få løst problemet med blandt andet tang. Der er endnu ikke modtaget svar, så vi kender endnu ikke deres holdning hertil.

Den nuværende situation med tang på stranden kan vi desværre ikke gøre noget ved. Det er der forskellige årsager til. Vi må ikke køre på diget med tunge køretøjer. For at fjerne tang i de mængder er vi nødt til at bruge store maskiner, hvilket slider alt for meget på diget, ligesom den vil være meget svær at bortskaffe. Det nytter ikke noget med en placering tæt ved stranden – det går lugten ikke væk af. Endelig vil der ikke være nogen sikkerhed for, at tang på stranden ikke meget hurtigt vender tilbage – og så er arbejdet spildt, og vi vil have smidt gode penge efter dårlige.

Siden bestyrelsen gik i gang med mulige løsningsmodeller, har det heldigvis vist sig, at naturen har været os nådig. Torsdag den 13. juli om formiddagen kunne vi konstatere, at tangen stort set var væk fra stranden, hvilket er meget opløftende her i ferieperioden. Nu krydser vi fingre for, at det ikke kommer igen i denne sommer, men skulle det ske, kan vi se, at det kan forsvinde lige så hurtigt som det er kommet. Det er naturens luner, som vi må leve med.

For en god ordens skyld skal vi lige gøre opmærksom på, at bestyrelsens medlemmer ikke har muligheder for at fungere som en slags ”viceværter” og reagere på enhver forekommende lugt fra stranden eller andre steder. 

Bestyrelsen håber, at alle får en god sommer, og nyder deres ophold i Bredfjed.

Mange sommerhilsener
 
Jens Ahm
Formand
Bredfjed Grundejerforening